Pellets är ett biobränsle som tillverkas av restmaterial från skogen och snickerierna. Sågspånen pressas samman genom högt tryck och får sedan en storlek på cirka 5-10 mm i diameter och en längd på högst 40 mm. Pellets har ett högt energivärde och är därför ett väldigt bra alternativ att använda för uppvärmning av sin bostad jämfört med andra uppvärmningsalternativ, som exempelvis olja eller el som har större påverkan på miljön än vad pellets har.

Om man vill köpa pellets så går det bra att ta kontakt med den lokala leverantören av pellets. Pellets kan man köpa i storsäck eller i mindre säckar lastade på pallar. Det går bra att själv hämta pellets på olika hämtningsplatser, men man kan även få pellets utkört till sitt hem till rimliga priser.

Flera bra anledningar till att använda pellets!

Det finns företag, som har levererat pellets under ett antal år och har tillverkat pellets av restprodukter från skogarna. Att köpa pellets är ett bra och prisvärt alternativ istället för att värma upp huset med olja. Bränslet har låg påverkan på växthuseffekten och släpper inte ut kväve eller svavel i en sådan omfattning så att det påverkar försurningen.

Pellets är en naturprodukt och de restavfall som blir kvar i form av aska kan återföras till naturens eget kretslopp. Dessutom är tillverkningen av pellets även den mycket miljövänlig då det inte krävs speciellt mycket energi för att tillverka pellets. Det finns gott om anledningar till att köpa pellets för sin uppvärmning, framförallt flera goda skäl ur ett miljöperspektiv. Dessutom är pellets en mycket bra energikälla till rimliga priser.